Sep 19, 2011

Remaja lebih berisiko terjebak dadah

Kajian oleh NIDA menunjukkan bahawa remaja adalah lebih berisiko untuk terlibat dengan gejala penagihan dadah jika tingkahlaku yang menjurus kepada tabiat penagihan tidak dibendung sejak dari awal.


Ini adalah kerana pada usia remaja, otak masih melalui tahap perkembangan yang pesat dan bahagian prefrontal cortex (kawasan yang berfungsi untuk membuat pertimbangan, rasional dan membuat keputusan) masih belum berkembang sepenuhnya (ia merupakan kawasan yang terakhir untuk berkembang sempurna). Oleh itu, remaja sangat terdedah untuk melakukan perkara / aktiviti berisiko dan sering bereksperimentasi dengan perkara baru.
(sumber : Drug Abuse is a Preventable Behaviour, A Research Update from the National Institute on Drug Abuse (NIDA), March 2007)

sumber : http://fikrismartezian.blogspot.com/2011/05/remaja-dan-masa-depan-bangsa.html

Remaja mengalami perubahan yang ketara dari sudut biologi, psikologi dan sosial. Perubahan-perubahan biologi seperti peningkatan hormon boleh mendorong remaja untuk mencuba dan berekperimentasi perkara baru. Oleh itu, pencegahan penagihan dadah harus dimulakan awal iaitu diperingkat remaja.
(sumber: Dr Azlinda Azman, USM. Kursus Orientasi Kerja Sosial Kepada Pegawai Antidadah, 27 Julai 2011, AADK Putrajaya)


Kajian-kajian membuktikan bahawa terdapat faktor risiko yang menyebabkan seseorang remaja boleh terlibat dengan penagihan dadah,juvenile deliquency dan gejala sosial yang lain. Kesemua faktor ini berkisar di dalam setting keluarga, rakan sebaya, sekolah dan komuniti serta dalam diri mereka sendiri. Semakin tinggi tinggi faktor risiko wujud dalam setting tersebut, semakin tinggi kemungkinan mereka terlibat dalan masalah dadah dan gejala sosial.


Faktor risiko individu adalah seperti berikut;
1. sejarah keluarga yang terlibat dengan dadah atau alkohol
2. hubungan dan institusi kekeluargaan yan lemah
3. tingkahlaku antisosial seperti agresif & tidak suka bergaul
4. kegagalan dalam pelajaran
5. ponteng sekolah
6. tingkahlaku memberontak / tidak mahu mendengar kata
7. bercampur dengan rakan yang mengguna dadah
8. pernah mengguna dadah pertama kali
9. sikap menyukai dadah atau bahan menghayalkan

zaman remaja sangat indah
sumber: http://www.inexcess.tv/?p=8569&paged=3

Manakala bagi faktor risiko yang disebabkan oleh persekitaran adalah seperti berikut;
1. ketinggalan dari pembangunan dan kemudahan ekonomi serta sosial
2. komuniti yang tiada semangat kejiranan
3. komuniti yang tidak kisah serta membenarkan budaya penagihan dadah dan bahan menghayalkan
4. bekalan dadah dan bahan mudah didapati
(sumber: Hawkins, Catalano and associates, 1992, Communities That Care- Action for Drug abuse Prevention, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, ms 8-9)

No comments:

Post a Comment